Nederland heeft iets unieks wat de rest van de wereld niet heeft: een overvloed aan ervaring met het water. Waar we eerst het water tegenhielden en polders leegpompten voor extra land, maken we nu juist ruimte voor de rivier om veilig en droog te kunnen leven.

Tegelijkertijd hebben we te maken met een woning crisis tijdens een klimaat crisis. De problemen van deze twee crises zijn complex en veelzijdig, maar er zijn oplossingen die beide uitdagingen tegelijk kunnen aanpakken. Woonvloot is daar één van. Waar vaak comfort en kwaliteit teniet wordt gedaan bij snelle flexwoningen, biedt woonvloot een snel te produceren, hoogwaardige en betaalbare woningen (80m² voor onder 2ton!).

interieur
drijvende wijk

Van happy few naar happy many

Tot op heden is wonen op het water slechts voor een klein aandeel weggelegd. Woningbouw draait echter niet enkel om individueel woongenot, het speelt ook een belangrijke rol in de collectieve levenskwaliteit van onze dorpen en steden. Hoewel we dagelijks horen dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden, kampt de Nederlandse bouwsector tegelijkertijd met allerlei problemen. Boze omwonenden, hoge bouwkosten, schaarse bouwgrond en nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld het stikstofbeleid zijn hier enkele voorbeelden van.  

Maar net als de zoektocht naar de juiste balans tussen land en water, blijft de zoektocht  naar extra woningen bestaan. Door op innovatieve en efficiënte wijze nieuwe woningen toe te passen, wil VOA bijdragen aan de oplossing voor het woningtekort en mikt daarmee op een transitie van “happy few” naar “happy many”.

Van woningnood naar woningvloot

Oplossingen voor het woontekort variëren van ééngezinswoningen, appartementen tot aan het hedendaags belang van flexwonen. Flexwonen kan allerlei groepen spoedzoekers aan een woonruimte helpen. Iedereen kan een spoedzoeker zijn of worden en wat ze allen gemeen hebben is dat ze haast hebben. De spoedzoeker heeft geen tijd om jaren te wachten.
Hier komt onze ervaring met waterwoningen om de hoek kijken. Door onze unieke digitale en integrale werkwijze kunnen deze waterwoningen snel, duurzaam en betaalbaar gebouwd worden zonder nieuwe bouwgrond in te nemen. Op deze manier wil VOA van een woningnood, een woningvloot maken.

Het voordeel van woonvloot

Woonvloot is veel meer dan slechts een aantal woningen op het water. Ze zijn de ideale oplossing voor het huidige woningentekort en klimaatproblematiek.
Woonvloot heeft de mogelijkheid om vele doelgroepen een woning te bieden. Naast een oplossing te zijn voor de eerder genoemde spoedzoeker,  krijgen ouderen die kleiner willen wonen een comfortabele gelijkvloerse mogelijkheid, ontstaan er meer woningen voor studenten én starters op de woningmarkt. Verdere voordelen zijn hieronder vermeld in willekeurige volgorde:

  • de bouwkosten van een Woonvloot-woning zijn te vergelijken met de kosten voor een traditionele rijtjeswoning, waarbij Woonvloot in hogere mate comfort te bieden heeft
  • in vergelijking met de traditionele woningbouw zijn de vergunningstermijnen korter
  • Woonvloot-woningen kunnen sneller gebouwd worden in vergelijk met traditionele bouw, waardoor deze woningen eerder gerealiseerd kunnen worden
  • te bebouwen grond wordt steeds schaarser, door op het water te bouwen blijft er meer ruimte over voor onze natuur en daarmee de biodiversiteit
  • de woningen hebben geen permanente fundering nodig en zullen dus ook geen milieu-impact tot gevolg hebben bij eventuele verplaatsing
  • Woonvloot-woningen worden binnenshuis en stikstofvrij geproduceerd 
  • de ligging op het water is ideaal voor energieprestatie van de woningen
  • de omwonenden hebben geen last van een bouwplaats voor de deur aangezien de woningen opgeleverd op locatie aankomen

Kwaliteit & aandachtspunten

Stedenbouw en woningbouw gaan hand in hand, in het algemeen, maar ook zeker bij Woonvloot. Stedenbouw en woningbouw hebben als gemeenschappelijk doel leefbare en waardevolle wijken voor iedereen te creëren. Door verdichting op het water, of het nu gaat om ontpoldering of om verdichting van onze bestaande steden, zullen gemeenschappelijke ruimten een meerwaarde moeten bieden.

Daarom zijn er naast woningen ook stedenbouwkundige ingrepen in aanmerking genomen. Zo kunnen bijvoorbeeld drijvende buurthuizen, tuinen, parken, fietsenstallingen en kassen worden geïntegreerd in het ontwerp van deze nieuwe drijvende woonwijken.

Verder is het belangrijk om bij het ontwerp rekening te houden met het unieke karakter en de eigenheid van de wijk. Een belangrijk aspect is het blijven herkennen van de hoofdvormen met vervolgens allerlei individuele variatie. Op die manier kan het juiste evenwicht worden bereikt tussen het totaalbeeld en de herkenbaarheid van individuele woningen.

vanaf het water