Het Nieuwe Noord ligt aan de rand van Hoofddorp waar de geïndustrialiseerde stadsrand overgaat in het weidse polderlandschap, met Schiphol aan de horizon. De locatie heeft de mogelijkheid om plaats te maken voor de behoefte van meer woningen, met de nadruk op het creëren van een meer leefbare en duurzame buurt.

"Het Nieuwe Noord transformeert een verwaarloosd industriegebied tot een leefbare wijk door de Nederlandse woningnood aan te pakken met een divers aanbod van sociale en vrije sector woningen binnen een ensemble van woonblokken. Tussen de architectuur is een autovrij landschap verweven, met de nadruk op diverse plantensoorten, variatie in openbaar en particulier groen en slimme infrastructuur voor waterretentie."

IMG 8704 v2

Joeri van Ommeren, architect

masterplan

Kader en stedenbouwkundige principes

Van Ommeren architecten en Thijs Asselbergs architectuurcentrale werkten samen met landschapsarchitecten, VLUGP, om een stedenbouwkundig kader te creëren voor meer dan 550 woningen. Dit kader fungeert als een toolbox van stedelijke en architectonische principes die tot doel hebben wonen, openbare ruimte, mobiliteit en klimaat- en geluidsadaptatie te integreren in een samenhangend en leefbaar plan.
Het Nieuwe Noord wordt gedefinieerd door zijn omgeving, met bouwhoogtes variërend van vier verdiepingen langs de Wijkermeerstraat tot negen verdiepingen langs de noordrand van de N201, als reactie op de maat en schaal van zijn context. Langs de Hoofdvaart is de rooilijn bewust teruggelegd om ruimte te geven aan de grote bomen langs de weg. Een centrale as, of 'groene corridor', vormt een open zichtlijn naar de Hoofdvaart en fungeert als autovrije ruimte waar kinderen kunnen spelen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Landschap & openbare ruimte

De openbare ruimte wordt gedefinieerd door drie landschappelijke sferen: de 'groene corridor', daktuinen en de omliggende straat.
De centrale 'groene corridor' loopt in de richting van de oorspronkelijke polderverkaveling naar het noordwesten en vormt de basisstructuur voor verdere ontwikkelingen. Het vormt een belangrijke autovrije langzaamverkeersroute, waterretentiezone en toegang tot verschillende appartementenblokken.
Hellende tuinperken, trappen en hellingbanen leiden bewoners naar de daktuin, boven de parkeergarage, waar semi-openbare en private buitenruimtes worden verlevendigd met kleinschalige speelzones en plekken om buren te ontmoeten. Grote bomen steken door openingen in het parkeerdek en meerstammige struiken groeien boven het dek.
De omliggende straten hebben bredere trottoirs, met aandacht voor verfijnde bestrating en de introductie van grotere bomen. De voertuigen van de bewoners bevinden zich in de parkeergarages en uit het zicht.

Mobiliteit & waterretentie-infrastructuur

Parkeer- en fietsvoorzieningen, gelegen aan weerszijden van de 'groene corridor', zijn toegankelijk vanaf de randen van de ontwikkeling. Tevens zijn deze geïntegreerd in het landschap waardoor auto's uit het zicht zijn en er meer groene buitenruimte overblijft. Het groene parkeerdek houdt het water vast en voert het naar een reeks wadi's (buffer- en infiltratielandschap) langs de 'groene corridor' voordat het in de Hoofdvaart stroomt.

residentiële auto- en fietsparkeerplaatsen zijn verborgen

gebouwschil en -massa gerelateerd aan de context

ingangen van gebouwen en accenten activeren de openbare ruimte

groene corridor als sociale spil

zonering en routing bepalen de verschillende openbare ruimten

stedenbouwkundig kader

Architectuur

Binnen het ensemble zijn vier zones gecreëerd met hun eigen onderscheidende kenmerken die betrekking hebben op hun context en schaal: de N201 noordrand, Hoofdvaart, Wijkermeerstraat en de 'groene corridor'. Voor elke zone zijn specifieke benaderingen van architectonische massa, articulatie, silhouet, plint & entrees en buitenruimten gedefinieerd om herkenbaarheid en diversiteit binnen het ensemble te creëren.
Baksteenmetselwerk in een palet van aardtinten vormt de basis van de gevels. Dit metselwerk wordt gebruikt om een samenhangend en herkenbaar ensemble te creëren, alsmede de massa voor een comfortabel akoestisch binnenklimaat. Differentiatie in gevelritme, kleur en plasticiteit zorgen voor een verfijnde en tastbare architectuur.

Informatie

Joeri van Ommeren, Thijs Asselbergs, Fallon Walton, Tsveta Ruseva, Bob Spitz, Dion Nupoort, Filip Visuc, Ronen Dan, Clara Jansen
VlugP, Bureau BOOT
Vastbouw
View location on Google Maps
lopend
2025