Havenkade is herkenbaar aan de 70 meter hoge toren die als anker fungeert tussen de wijk Waalfront en de historische binnenstad van Nijmegen. Het integrale ontwerp bestaat uit acht woonblokken rond een binnenplein dat zich opent naar het havenfront. Het gebouw heeft een sterke samenhangende architectuur en een dominante plint die zich langs de Weurtseweg voltrekt. Binnen het ensemble onderscheiden differentiatie en variatie in verfijnde baksteendetaillering, getrapte daklijn en prominente ingangen de woonblokken en hun woningtypen binnen de compositie.

bouwplaats update

stedenbouwkundig model

De Havenkade, gelegen aan de haven van de Waal, is de meest recente residentiële toevoeging aan het stadssilhouet van Nijmegen. De ontwikkeling maakt deel uit van een groter stedelijk transformatieplan voor het Waalfront, de voormalige industriële wijk van de stad. Het project is een gezamenlijk initiatief, dat opvalt door de diversiteit in woningtypes. Het omvat 324 appartementen, waarvan 164 sociale huurwoningen voor woningcorporaties Talis en Portaal, ontworpen door Thijs Asselbergs architectuurcentrale en van Ommeren architecten, en 38 middeldure huur- en 122 koopappartementen, in opdracht van BPD en ontworpen door JURY!

"Een van de grote prestaties van Havenkade Nijmegen is het samenhangende karakter van de architectuur. Het herkenbare ensemble wordt bereikt door een sterke plint en gedefinieerde entrees, aangevuld met subtiele differentiatie van baksteendetaillering binnen de massa. De Havenkade is een stedelijk anker waarbij de ritmische gevel fungeert als een omhulsel dat de voormalige industriële haven verbindt met het oude centrum van Nijmegen."

1586263417323

Fallon Walton, architect

Bouwen aan verscheidenheid in huisvesting

"Uit het Woningmarktonderzoek 2019 blijkt dat er in de regio Arnhem-Nijmegen dringend behoefte is aan meer betaalbare woningen in het algemeen en aan kleine appartementen voor starters, doorstromers en alleenstaanden in het bijzonder", zegt Michel Pott, projectleider bij Talis. De samenwerkende architectenbureaus, Thijs Asselbergs architectuurcentrale en van Ommeren architecten, zien gestandaardiseerde bouw op maat en modulair bouwen als de oplossing van de toekomst. Seriematig geproduceerde woningbouwprojecten die bestaan uit diversiteit in woningtypologieën creëren architectonische rijkdom met blijvende waarde. De variëteit in woningtypologieën aan de Havenkade - wonen aan het water, aan de straat of in het binnenhof, en een scala aan grootte van appartementen en maisonnettes - bieden diverse woonmogelijkheden voor de Nijmeegse gemeenschap.

Ook het stedenbouwkundig plan voor het Havenkade-perceel is gemaakt door Asselbergs en van Ommeren. Het oorspronkelijke perceel was bestemd voor twee afzonderlijke bouwprojecten, maar zij stelden een geïntegreerde ontwikkeling voor om een samenhangend gebouw te creëren dat maximaal profiteert van gedeelde middelen, zoals mobiliteitsinfrastructuur, landschapsarchitectuur en een robuust architectonisch ensemble. "Onze business is bouwen", zegt Joeri van Ommeren. "Daarom maken we de dingen niet ingewikkelder, maar vinden we de verbinding in de architectuur om een project vooruit te helpen."

Groen wonen aan de haven

Door de ligging van Havenkade aan het water ontstaat een verbinding met het uitzicht op de haven, de Waal en de hoofdfietsroute over de dijk naar het centrum. Het binnenplein opent zich naar de haven, waardoor een verbinding ontstaat met de openbare waterkant en het landschap. Het landschap, ontworpen door Felixx Landschapsarchitecten en Planners, combineert de behoefte aan mobiliteitsinfrastructuur en groene omgeving. Toekomstbestendige ingrepen langs de dijk zijn gedaan met het oog op waterkering, waardoor parkeren geïntegreerd is met bomen in de open grond en infiltratie van regenwater op het binnenterrein. Dit draagt bij aan een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving.

Informatie

Joeri van Ommeren, Fallon Walton, Thijs Asselbergs
Nieman, Croes, SAB, Bureau BOOT, Felixx
Talis, Portaal
Klok/Trebbe
in aanbouw
2024