Drijvende woningen

De afgelopen tien jaar heeft VOA meerdere drijvende woningen ontworpen en gerealiseerd. Wat we het afgelopen decennium hebben geleerd is samengebracht tot een aanpak waarmee maatwerk gebaseerd op woonwensen, comfort en duurzaamheid op een betaalbare wijze wordt gerealiseerd. Deze aanpak passen we zowel toe bij drijvende woonwijken als bij individuele arken. De drijvende woonwijken zien wij als een positieve bijdrage aan zowel de woning als klimaat crisis. De drijvende villa’s zijn ontworpen als maatpakken, passend bij de wensen van de bewoners. Hoe verschillend de arken in verschijningsvorm ook zijn, drijvende villa I en II bijvoorbeeld, wat ze delen is dat ze meer energie opwekken dan ze gebruiken: ze zijn dus méér dan energieneutraal!

Duurzaam, comfortabel & altijd uniek

In onze ontwerpen staan comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak voorop. Om dit te verwezenlijken passen we beproefde duurzame installaties toe, gebaseerd op de specifieke kenmerken van de ark. Sommige arken lenen zich beter voor een lucht-water warmtepomp buiten de boot, terwijl anderen juist gebaat zijn bij een water-water warmtepomp waarvan de slangen zijn meegestort in het betoncasco. Als ontwerpers dragen wij zorg voor de optimale integratie van techniek en comfort.  

onze aanpak

Onze aanpak: maatwerk met de industrie

Het aantal professionele arkenbouwers in Nederland is op twee handen te tellen. Wij hebben hun manier van bouwen en voorkeuren leren kennen en vertaald naar een parametrisch bouwkundig model. Met een aantal uitganspunten kunnen wij dit model in korte tijd tot een bouwkundige basis brengen. Hierin zijn alle woonwensen geïmplementeerd.

De uitgangspunten die we definiëren zijn onder meer:

  • ligplaats afmetingen
  • maximale bouwhoogte
  • onderwater profiel
  • afmetingen van sluizen op de transportroute
  • oriëntatie op zon en omgeving
  • de gewenste verdiepingshoogte(n)

De uitkomst van het parametrisch model is een “digitaal casco” waarmee de ontwerpers, bouwers en gebruikers samen het ontwerpproces in gaan.

Het voordeel van onze werkwijze

Onze digitale en integrale werkwijze geeft vanaf de eerste dag veel inzicht en zekerheid over maakbaarheid en budget, zonder concessies te doen aan de woonwensen. Voor de opdrachtgever betekent dit dat in een vroeg stadium het ontwerp driedimensionaal beleefd kan worden. Voor de arkenbouwer betekent onze werkwijze dat de financiële en technische haalbaarheid vroegtijdig en tijdens het gehele ontwerpproces gevolgd kunnen worden.

van waterwoonswens naar woonark

Van waterwoonwens naar woonark

Het bouwen van een drijvende woning is een spannend proces. Vanaf het moment dat een ligplaats gevonden is tot het moment dat de nieuwe woning aan komt varen. Er komen tal van keuzes, mogelijkheden, risico’s, eisen en wensen voorbij. Als architect en procesbegeleider zetten we ons in voor een transparante samenwerking met de arkenbouwer en een proces waarin de juiste keuzes op het juiste moment gemaakt worden. Een heldere communicatie, hoge mate van duidelijkheid en (financiële) zekerheid geven de opdrachtgever het hoogst mogelijke comfort.